Privacyverklaring

Broodboetiek Verlooy BV en Konditori BV, hieronder vermeld als Broodboetiek Verlooy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Broodboetiek Verlooy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactinformatie zoals jouw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en vergelijkbare contactgegevens
 • Financiële gegevens zoals kredietkaartgegevens, bankrekeninggegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Statistische informatie zoals internetbrowser, apparaat type en geschatte locatie (op basis van het IP-adres)

Verwerkingsdoeleinden

Broodboetiek Verlooy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het verbeteren van de website en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Broodboetiek Verlooy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (d) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Broodboetiek Verlooy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. We garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Broodboetiek Verlooy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Broodboetiek Verlooy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om aan wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Gebruik van cookies

Broodboetiek Verlooy gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde functies niet zal kunnen gebruiken.

Gebruikte cookies:

Cookie: Sessie
Namen: sid
Functie: Sessie cookie die onder andere toelaat producten toe te voegen en bestellingen te plaatsen.
Geldigheid: permanente cookie met een geldigheid van maximaal 1 jaar

Cookie: Statistieken
Namen: cid
Functie: Analytische cookie die toelaat om op geanonimiseerde wijze inzicht in websitebezoek te verkrijgen en de website te verbeteren.
Geldigheid: permanente cookie met een geldigheid van maximaal 1 jaar

Cookie: Veiligheid
Namen: csrftoken
Functie: Veiligheid cookie die helpt om misbruik van jouw gegevens te voorkomen.
Geldigheid: levensduur browsersessie

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Broodboetiek Verlooy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@broodboetiek.be.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt je gevraagd om:

 • zelf de instellingen van je klantenaccount aan te passen
 • en/of een e-mail te verzenden naar info@broodboetiek.be

Je beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wijzigingen

Broodboetiek Verlooy behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan op de hoogte.

Contactgegevens hoofdzetel

Broodboetiek Verlooy
Mechelsestraat 22
2260 Oevel
info@broodboetiek.be
+32 493 46 12 67
BTW BE0839414343